Home / Nyheter / Kan statlige myndigheter nekte kommunene å treffe egne smitteverntiltak etter smittevernloven?

Kan statlige myndigheter nekte kommunene å treffe egne smitteverntiltak etter smittevernloven?

124 kommuner har den siste tiden innført strengere smitteverntiltak enn de statlige tiltakene. Kommunenes vedtak omfatter en rekke ulike tiltak, fra regler om hygiene og avstand mellom brukere på kollektivtransport til mer omfattende tiltak som innreiseforbud og karantene i 14 dager for de som kommer tilreisende fra andre kommuner, uavhengig av formålet med forflytningen. 

Så lenge statlige myndigheter er enig i de kommunale tiltakene, er dette uproblematisk. Spørsmålet er hva som blir situasjonen dersom statlige myndigheter og kommunene er uenig i de lokale tiltakene? Advokatfirmaet Lund & Co har vurdert de rettslige rammene som følger av smittevernloven og koronaloven. 

Problemstillingen er aktualisert fordi statlige myndigheter, deriblant justisministeren og helse-ministeren, har uttalt at de ønsker at kommunene opphever tiltakene om innreiseforbud kommuner imellom. Bakgrunnen er blant annet at friske arbeidstakere ikke får reise inn i kommuner for å fullføre jobber, eller folk som jobber i andre kommuner enn de bor i, ikke får anledning til å dra på jobb. Spørsmålet er hva som blir situasjonen dersom statlige myndigheter og kommunene er uenig i de lokale tiltakene? Problemstillingen er aktualisert fordi statlige myndigheter, deriblant justisministeren og helse-ministeren, har uttalt at de ønsker at kommunene opphever tiltakene om innreiseforbud kommuner imellom. Bakgrunnen er blant annet at friske arbeidstakere ikke får reise inn i kommuner for å fullføre jobber, eller folk som jobber i andre kommuner enn de bor i, ikke får anledning til å dra på jobb. 

Hvorvidt statlige myndigheter kan pålegge kommunene å endre eller oppheve sine tiltak, beror på tolkingen av de rettslige rammene som gjelder for kommunenes myndighet.  Gir smittevernloven og kommuneloven kommunene myndighet til selv å vurdere om de kan ha slike egne innreise- og karanteneregler – eller har staten anledning til å gripe inn og nekte kommunene å ha disse særskilte smittevernreglene? 

Les vurderingen fra Lund & Co her: