Home / Nyheter / Kunngjøring av gruppesøksmål

Kunngjøring av gruppesøksmål

Advokatfirmaet Lund & Co bistår tidligere psykologistudenter i Ungarn i gruppesøksmål mot staten v/Helse- og omsorgsdepartementet.

Advokatfirmaet Lund & Co bistår tidligere psykologistudenter i Ungarn i gruppesøksmål mot staten v/Helse- og omsorgsdepartementet.

Det overordnede spørsmålet i saken er om saksøkerne er utdannet til et yrke som er det samme som det norske psykologiyrket i EØS-reglenes forstand.

Nærmere informasjon om gruppesøksmålet og hvordan du kan melde deg på ligger her: /sites/lund/files/Nettsidebilder/Dokumenter/LundogCo/Andre_dokumenter/2019-03-29_kunngjoringstekst_oslo_tingrett_p2397.pdf

Fristen for å la seg registrere som gruppemedlem er satt til 30. august 2019.

Ved spørsmål kan advokat Per Andreas Bjørgan eller advokat Chirsti Erichsen Hurlen kontaktes.