Home / Nyheter / Lagmannsretten behandler Terra-sak

Lagmannsretten behandler Terra-sak

Lund & Co representerer Bremanger kommune mot Danske Bank i sak for Borgarting lagmannsrett. Saken er en del av Terra-komplekset. Kommunen vant i tingretten.

Lund & Co representerer Bremanger kommune mot Danske Bank i sak for Borgarting lagmannsrett. Saken er en del av Terra-komplekset. Kommunen vant i tingretten. Danske Bank har anket saken til Borgarting. Lagmannsretten har satt av halvannen uke til saken.