Home / Nyheter / Lund & Co-partner Caroline Lund i Høyesterett

Lund & Co-partner Caroline Lund i Høyesterett

Caroline Lund representerte USS som partshjelper til Sel kommune i sak om reguleringsplaners virkning for rettigheter som har oppstått før reguleringsplan ble vedtatt. Sel kommune var representert ved advokat Gitte Bie Mørkved.