Home / Nyheter / Lund & Co-partner utnevnt av regjeringen til å lede utvalg

Lund & Co-partner utnevnt av regjeringen til å lede utvalg

I anmodningsvedtak har Stortinget bedt regjeringen "utnevne et tverrfaglig utvalg som har som formål å legge frem nye tiltak som i større grad beskytter barn mot pornografi og økt seksualisering." 

I statsråd 7. juni 2019 ble Lund & Co-partner Jon Wessel-Aas utnevnt som leder av et offentlig utvalg for beskyttelse av barn og unge mot skadelig medieinnhold.

Utvalgets mandat og sammensetning er tverrfaglig. Regjeringen begrunnet utnevnelsen av Jon Wessel-Aas som leder med henvisning til hans brede erfaring fra medierett, ytringsfrihet, personvern og menneskerettigheter.

Utvalget skal levere sin utredning (NOU) innen 1. juli 2020.