Home / Nyheter / Lund & Co vant anbud om å bistå Forbrukerrådet i arbeidet med strømmarkedet

Lund & Co vant anbud om å bistå Forbrukerrådet i arbeidet med strømmarkedet

Forbrukerrådet arbeider for at forbrukernes interesser i strømmarkedet ivarets. Som et ledd i dette arbeidet vil Forbrukerådet gjennom sine digitale tjenester gi forbrukerne hjelp til selvhjelp gjennom prisportalen Strømpris.no 

Lund & Co sitt oppdrag omfatter arbeid med Strømpris.no, som Forbrukerrådet er i ferd med å utvikle for å gi forbrukerne informasjon om strømmarkedet. Arbeidet omfatter både konkurranserettslige, kontraktsrettslige og rettspolitisk spørsmål. 

Arbeidet vil bli utført av advokatene Caroline Lund, Håkon Holm Westad og Hilde K. Ellingsen.