Home / Nyheter / Ny advokat i Lund & Co - Maria Bakke

Ny advokat i Lund & Co - Maria Bakke

Maria Bakke kommer fra stilling som utreder i Høyesterett, og tiltrer som advokat i Lund & co fra 1. februar 2020.

Maria har tidligere erfaring fra Stortingets utredningsseksjon, fra Sivilombudsmannen og Datatilsynet. I Høyesterett har hun vært tilknyttet Høyesteretts EØS-gruppe, og i 2017 hospiterte hun ved EFTA-domstolen i Luxembourg. Hun har også jobbet med implementering av GDPR i domstolene.

Vi ser frem til at Maria blir en del av vårt hyggelige og faglig sterke advokatteam.