Home / Nyheter / Ny advokat i Lund & Co - Siv Myrvold-Torsnes

Ny advokat i Lund & Co - Siv Myrvold-Torsnes

Siv Myrvold-Torsnes kommer fra stilling som utreder i Høyesterett og starter i Lund & Co i januar 2020. 

Siv har blant annet vært utvalgssekretær for Forvaltningslovutvalget, og har tidligere erfaring som advokat hos Advokatfirmaet Wiersholm AS.  

Hun har en særlig spesialisering innen EØS-rett og konkurranserett, og hennes masteroppgave var om EØS-rettens implikasjoner på forvaltningsretten, og særlig om tillatelses- og konsesjonssystemets forhold til tjenestedirektivet. Siv har også jobbet mye med offentlig anskaffelser, både med prosessoppdrag og bistand ved klagebehandling.

Vi ønsker Siv velkommen til Lund & Co teamet!