Home / Nyheter / Vi gratulerer Lund & Co-partner Jon Wessel-Aas som ny leder i Advokatforeningen

Vi gratulerer Lund & Co-partner Jon Wessel-Aas som ny leder i Advokatforeningen

Gratulerer til kollega Jon Wessel-Aas som nyvalgt leder i Advokatforeningen. 

Jon har tidligere hatt flere verv i Advokatforeningen, og har et brennende engasjement for foreningen og de mange og viktige sakene som foreningen jobber med. Han har de siste to år sittet som medlem av Advokatforeningens hovedstyre, og ble i dag valgt av Advokatforeningens representantskap som foreninges nye leder. Han vil være en tydelig stemme på vegne av foreningen og alle medlemmene. Ledervervet er en rolle som bekles ved siden av hans daglige advokatvirksomhet her i Lund & Co. Vi ønsker ham lykke til!