Home / Nyheter

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

– Et viktig klimatiltak som staten må legge bedre til rette for. 

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Senioradvokat Silje Aga Rogan og advokat Karianne Aamdal Lundgaard er oppnevnt som medlem av henholdsvis lovutvalget for forvaltningsrett og lovutvalget for reindrift og samerett.

Lund...

Blåsjø
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Eiendomsskatt på vannkraftanlegg er kraftkommunenes viktigste inntektskilde fra vannkraftproduksjon og gir LVKs medlemskommuner samlet årlige inntekter på mer enn 2 milliarder kroner. I...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Kommunereform

Statsbudsjettet inneholder ingen justeringer i økonomiske virkemidlene for kommunereformen i 2016. Regjeringen arbeider med en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Regjeringen foreslår å øke grunnrenteskatten for vannkraftanlegg og særskatten for petroleumsanlegg med 2 pst. Det innebærer en grunnrenteskatt på 33 pst. og en særskatt på 53 pst. For kommuner...

SKS - hovedkontor i Fauske
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesteretts dom, hvor Gildeskål kommune og LVK ble gitt medhold og tilkjent saksomkostninger, er av prinsipiell betydning også for andre kommuner: De kommunale takstnemdene skal taksere alle...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett har i dom 24. september 2015 forkastet anken fra Salten Kraftsamband (SKS) og Energi Norge i sak om eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nettanlegg. Gildeskål kommune og LVK - som...

Tømmer
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Rettens avgjørelse om 4 % kapitaliseringsrente ved beregning av erstatning for båndlegging av areal til naturreservat er rettskraftig, og vil kunne få betydning for flere grunneiere som ennå ikke...

Flyktingerhjelpen - innsamlingsaksjon
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co gir kr 50 000,- (kr 2 250 per ansatt) til Flyktninghjelpen. Vi sender stafetten videre, og oppfordrer også de store advokatfirmaene til å gi et beløp per ansatt. Benytt gjerne...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Advokat Silje Aga Rogan har vært ansatt i Lund & Co siden hun var ferdig på studiene i 2008, og er idag senioradvokat. Silje jobber innenfor alle firmaets rettsområder, med en særlig fokus på...

Sider