Home / Nyheter

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA

Gulating lagmannsrett avsa 22. april 2014 dom i K-plast AS' søksmål mot Hjelmeland kommune. K-Plast AS anførte at lagmannsretten skulle prøve gyldigheten av et takstvedtak fra 2009 i et søksmål om...

Advokatfirmaet Lund & Co DA

Miljøverndepartementet har besluttet å ikke anke lagmannsrettens dom i Krokann-saken til Høyesterett.

Det fremgår av nyhetssak publisert på Miljøverndepartementets hjemmesider.
Vedtak...

Sider