Home / Nyheter

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

LVK var partshjelper for staten i sak om spørsmål om den skatterettslige grensen mellom vedlikehold og påkostninger. Høyesterett har i dag avsagt dom i saken. Dommen fastsetter at kostnader til...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Oslo tingrett har gitt kommunene Sauda, Suldal og Ås og partshjelper LVK fullt medhold i saken Statnett har anlagt mot kommunene om eiendomsskatt på selskapets nettanlegg. Saken berører i...

Jan Tore Sanner
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Finansministeren svarer på brev fra Finanskomiteen av 17. juni 2020, hvor komiteen har sendt ovennevnte representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Jon Georg Dale og...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Hovedforhandlig i saken som Statnett har reist mot de tre kommunene Sauda, Suldal og Ås, med LVK som partshjelp ble avholdt i perioden 25. august til 4. september 2020.

Det er usikkert når...

Vindturbin
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Naturressurskommunene inviterer i samarbeid med KS, LNVK og Kraftfylka i medlemskommuner til et bredt seminar om vindkraft 30. september og 1. oktober 2020.

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Som følge av koronaviruset økte omfanget av permitteringer kraftig. Fredag 20. mars 2020 ble nye regler om permittering vedtatt for å trygge bedrifter, arbeidsplasser og arbeidstakere. Nå som...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co ønsker velkommen til ytterligere en fullmektig, Carsten Smith Elgesem!

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co har bistått tre tidligere ansatte i entreprenørselskapet BMO Tunnelsikring (BMOT) som fremsatte krav om erstatning ved tilbakesalg av ansatte-aksjer. Høyesteretts ankeutvalgs...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co ansetter fire nye advokatfullmektiger. Vi gratulerer!

 

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Gratulerer til kollega Jon Wessel-Aas som nyvalgt leder i Advokatforeningen. 

Sider