Home / Nyheter

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

124 kommuner har den siste tiden innført strengere smitteverntiltak enn de statlige tiltakene. Kommunenes vedtak omfatter en rekke ulike tiltak, fra regler om hygiene og avstand mellom brukere på...

permitteringskart
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Mange arbeidsgivere blir nå nødt til å permittere ansatte som følge av koronaviruset. I dag, fredag 20. mars 2020, ble det nye reglene om permittering vedtatt.

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Cos virksomhet fortsetter som før

Lund & Co innførte hjemmekontor for de fleste advokatene og administrasjonen i forrige uke, og følger nå Regjeringens retningslinjer og...

Hilde K. Ellingsen
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Vi har den glede å meddele at Hilde K. Ellingsen rykker opp som partner i Lund & Co. 

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Partner i Lund & Co, Jon Wessel-Aas, har bidratt med et kapittel om ansattes ytringsfrihet i en ny bok om varsling, som gis ut på Universitetsforlaget i mars 2020...

Lund & Co vant Advokatforeningens talentpris i 2018
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Advokatsekretær /advokatassistent med god IT-kompetanse

Lund & Co er blant de mest kompetente og erfarne advokatmiljøene på sine rettsområder, innen rådgivning og prosedyre. Vi bistår...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Forbrukerrådet arbeider for at forbrukernes interesser i strømmarkedet ivarets. Som et ledd i dette arbeidet vil Forbrukerådet gjennom sine digitale tjenester gi forbrukerne hjelp til selvhjelp...

Caroline og Gitte i Høyesterett 30. oktober 2019
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett har idag 15. november 2019 avsagt dom i ankesak fra Sel kommune med USS som partshjelper. Kommunen og USS vant saken, og ble tilkjent fulle saksomkostninger.

Jølstra kraftverk
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett avslo 7. november 2019 anken fra Sunnfjord Energi i Jølstra Kraft-saken. Saken om fallerstatning langs Jølstra er dermed endelig avgjort i favør av grunneierne.

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Maria Bakke kommer fra stilling som utreder i Høyesterett, og tiltrer som advokat i Lund & co fra 1. februar 2020.

Sider