This website requires JavaScript.
Skip to content
Career

Administration

Lund & Co har en kompetent og profesjonell administrasjon

Administrasjonen i Lund & Co har omfattende og årelang erfaring på våre saksområder. Den består av administrasjons- og organisajonskoordinator, organisasjonskoordinator, advokatassistent og advokatsekretær. Regnskap utføres internt og IT er en tjeneste som kjøpes inn eksternt, i den grad disse oppgavene ikke håndteres av administrasjonen selv.

Foruten å stå for de daglige administrative oppgavene i Lund & Co, bistår administrasjonen i Lund & Co også organisasjonene vi er juridiske rådgivere for. Dette innebærer en betydelig grad av selvstendig, utadrettet virksomhet som tilretteleggere og arrangører av kurs, seminarer, styremøter m.m.