This website requires JavaScript.
Skip to content
Home

Career

Lund & Co som arbeidsplass

Lund & Co’s mål er å yte rådgivning og juridisk bistand av høyeste faglige kvalitet innenfor våre spesialområder. I Lund & Co kommer klientenes interesser først, og vi har bygget en organisasjon som skal ivareta dette.

I Lund & Co vil du oppleve tett samarbeid med både partnere og øvrige kolleger. Du vil inngå i et høyt kvalifisert arbeidsfellesskap med en behagelig og uformell omgangstone. Vi legger vekt på å ha et godt læringsmiljø i firmaet, med store muligheter for både faglig og personlig utvikling.

Rekruttering

Lund & Co har som mål å rekruttere blant de beste innen for alle stillingskategorier i firmaet, slik at vi kan opprettholde vår høye kompetanse på våre rettsområder og for å kunne yte våre klienter best mulig service. Du kan lese mer om de ulike stillingskategoriene nedenfor.

Ledige stillinger

Vi søker for tiden følgende ledige stillinger:

Advokat/advokatfullmektig
Trainee 

Les mer om stillingene nedenfor, samt i vårt rekrutteringssystem CVideo.

Se ledige stillinger og send din søknad her.