This website requires JavaScript.
Skip to content
Career

Lawyer in Lund & Co

Advoktfullmektiger /advokater

Lund & Co er alltid på utkikk etter dyktige medarbeidere, som er interessert i våre fagområder. Som spesialistfirma må vi stille krav om en meget god juridikum, gjerne noe praksis og ikke minst en særlig interesse for våre rettsområder. Som ansatt i Lund & Co vil du være med å påvirke din egen arbeidsdag og firmaets utvikling.

Som advokatfullmektig /advokat i Lund & Co får du anledning til å opparbeide deg en spesialisert, men samtidig allsidig og bred juridisk kompetanse. Fordi våre saker dekker et vidt spekter av rettsområder, vil du fort erfare at selv om Lund & Co er et spesialistfirma er vi ikke “smale”. Hos Lund & Co vil du få en bred og allsidig opplæring både når det gjelder juridiske spørsmål og advokatrollen, som foredragsholder, rådgiver, forhandler og tvisteløser.

Vi har et stort tilfang av rettssaker og driver omfattende prosedyrevirksomhet.

Arbeidsmiljø

Vi har et inspirerende og uhøytidelig arbeidsmiljø. Vi søker å knytte til oss medarbeidere som fungerer godt både i faglige og sosiale sammenhenger, på tvers av alder og faglige oppgaver.

Opplæring og faglig oppdatering

Som nyansatt vil du få opplæring og tid til å sette deg inn i våre fagområder. Alle nyansatte vil få tildelt en fadder. Fullmektigene får løpende tilbakemeldinger på det arbeid som utføres.

Lund & Co legger stor vekt på å sikre fullmektigene og advokatenes faglige utvikling, gjennom internkursing og kurs i regi av andre, både i Norge og i utlandet. Som medlemmer av Advokatforeningen inngår firmaets advokakter i ordningen med obligatorisk etterutdanning.

Ledige stillinger

Vi søker advokater/fullmektiger på følgende arbeidsområder:

 • Energi, miljø og naturressursrett
 • Selskapsrett, transaksjoner og skatt, særlig innen energibransjen
 • Fast eiendoms rettsforhold, plan og bygningsrett, skjønn og ekspropriasjon
 • EU og EØS-rett, anskaffelser og konkurranserett
 • Arbeidsrett

Hva vi forventer:

 • Svært gode karakterer, gjerne med spesialisering innen ovennevnte fagfelt
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • At du liker å gå i retten
 • At du er en lojal lagspiller

Vi tilbyr:

 • Spennende, krevende og varierte arbeidsoppgaver
 • En likestilt bedrift med god kjønnsbalanse
 • Kolleger med solid faglig kompetanse, som gjerne deler sin kunnskap
 • Dybdeinnsikt i spesifikke bransjer
 • Et hyggelig sosialt miljø
 • Konkurransedyktige betingelser og bonusordning

Vi søker både ferske kandidater og advokater med noen års erfaring, gjerne innen overnevnte områder.

Søknad med CV, attester og kopi av vitnemål/karakterutskrift sendes inn på CVideo, eller på e-post til administrasjonsleder Mariann Hernes Brynlund