This website requires JavaScript.
Skip to content
Employees

Caroline Lund

Partner - Admitted to the Supreme Court

Legal 500 2014: Recommended lawyer: Electricity and renewable energy

Legal 500 2014: Recommended lawyer: Dispute resolution

Work experience

2007- Partner, Advokatfirmaet Lund & Co DA
1998-2007 Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
1993-1998 Partner, Advokatfirmaet Vislie, Ødegaard & Kolrud
1991-1992 Advokat, Regjeringsadvokaten
1989-1991 Advokat, Advokatfirmaet Vislie, Ødegaard & Kolrud
1988-1989 Dommerfullmektig, Horten Sorenskriverembete

Education

1987 Cand. jur., Universitetet i Oslo
2002 Møterett Høyesterett

Membership and positions

1989- Juridisk sekretær, Landssammenslutningen av Vasskraftkommunar
1994- Juridisk sekretær, Kommunekraft AS
1996- Juridisk sekretær, Utmarkskommunenes sammenslutning
1991-1992 Kraftskatteutvalget (Rødsethutvalget), NOU 1992:34
2001-2007 Samerettsutvalget, NOU 2007:13
2002-2008 Advokatforeningens lovutvalg for energirett, vannkraft, olje og gass
2002-2008 Statnetts brukerråd
2003-2007 Juridisk sekretær, Forum for Strategisk Nettutvikling
2003-2004 Hjemfallsutvalget, NOU 2004:26