This website requires JavaScript.
Skip to content
Competences

Corporation

Lund & Co har en egen avdeling for entrepriserett. Advokatene som jobber med entrepriserett har inngående kunnskap om de ulike standardkontraktene i bransjen. Kombinasjon med en lang erfaring og kompetanse på tvisteløsning og prosedyre for alle rettsinstanser, gjør at vi har solide forutsetninger for å kunne gi gode råd både for å unngå tvister, – og dersom tvist har oppstått – i hvilken grad man vil få gjennomslag i domstolene og hvordan sakene bør prosederes.