This website requires JavaScript.
Skip to content
Competences

Media and communication - freedom of speech, privacy and copyright

Kommunikasjons- og informasjonssamfunnet

I dag er det ikke lenger bare de tradisjonelle mediene – pressen, kringkasterne og forlagene – som formidler innhold offentlig. I dagens digitaliserte informasjonssamfunn er “alle på nett”. Så vel privatpersoner som virksomheter og organisasjoner i både privat og i offentlig sektor forvalter og kommuniserer informasjon i form av tekst, film og bilder. Dette aktualiserer ytringsfriheten, men også alle ytringsfrhetens begrensninger. Ytringsfriheten kan begrenses av regler om blant annet personvern, opphavsrett og markedsføringsrett.

Reglene om hva man lovlig kan behandle og kommunisere av opplysninger og innhold, er komplekse og dels uoversiktlige. De finnes ikke i én lov, og på dette feltet styres norsk rett i tillegg av både EU-/EØS-rett og annen internasjonal rett, med tilhørende praksis fra både norske og internasjonale domstoler, som EU-domstolen, EFTA-domstolen og Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Disse reglene kommer i spill når så vel privatpersoner som kommersielle aktører eller offentlige etater legger ut og deler tekst, bilder, videoer og annet i sosiale medier, og når de tradisjonelle mediene publiserer og kringkaster sitt innhold. Her vil regler om blant annet privatlivets fred, retten til eget personbilde, ærekrenkelser, opphavsrett og markedsføringsrett utgjøre begrensninger på hva man lovlig kan offentliggjøre/kommunisere. Og uansett hva man velger å offentliggjøre/kommunisere, vil all elektronisk behandling av opplysninger om enkeltpersoner i utgangspunktet være underlagt personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR), som stiller en rekke krav til grunnlaget for behandlingen, behandlingssystemet, informasjonssikkerhet med mer.

Lund & Co tilbyr særlig kompetanse på dette feltet. Lund & Co-partner Jon Wessel-Aas har betydelig erfaring med slike spørsmål, og rangeres blant de fremste advokatene i Norge på feltet. Han har prosedert flere av de prinsipielle sakene i Høyesterett innenfor ytringsfrihet, personvern og opphavsrett, og han har forfattet flere fagbøker på de samme fagområdene. Lund & Co-partner Per Andreas Bjørgan har, med sin særlige kompetanse på blant annet EU-/EØS-rett, inngående kunnskap om både forholdet mellom EU-retten og norsk rett på feltet, herunder med hensyn til reglene om statsstøtte, konkurranserett og fri flyt av varer og tjenester over landgrensene. Disse reglene er dels avgjørende for rammebetingelsene til media og andre aktører som helt eller delvis driver eller benytter seg av elektroniske kommunikasjonstjenester.

Oppdragsgivere

Lund & Cos oppdagsgivere på dette området omfatter alt fra medier som TV 2, Aftenposten, VG, Dagbladet med flere og pressens organisasjoner, via internasjonale medieaktører, til offentlige etater, privat næringsliv og enkeltpersoner. I tillegg til å bistå klienter med alminnelig rådgivning, tvisteløsning og prosedyre i domstolene, leverer Lund & Cos advokater foredrag, kurs og seminarer innenfor disse feltene til de samme oppdragsgiverne.