This website requires JavaScript.
Skip to content
Employees

Chirsti Erichsen Hurlen

Managing Partner - Attorney

Chirsti er Managing Partner i Lund & Co. Chirsti har sin bakgrunn fra domstolene, og har bred erfaring med alminnelig rådgivning, tvisteløsning og prosedyreoppdrag for både offentlig sektor og privatpersoner.

Chirsti arbeider hovedsakelig innenfor fagområdene fast eiendoms rettsforhold, forvaltningsrett, ekspropriasjonsrett, plan- og bygningsrett og miljø- og energirett. Hun har også erfaring med arbeidsrett og entrepriserett. Hun bistår regelmessig i forhandlinger knyttet til utbygging av fornybare energikilder som vannkraft, vindkraft og solkraft, og holder jevnlig foredrag og kurs innen miljø- og naturressursforvaltning.

Work experience

2023- Managing Partner, Advokatfirmaet Lund & Co
2019-2022 Partner, Advokatfirmaet Lund & Co
2018-2019 Senioradvokat, Advokatfirmaet Lund & Co
2015-2017 Nestleder juridisk utredningsenhet, Norges Høyesterett
2014 Spesialrådgiver, konstitusjonell avdeling, Stortinget
2014 Fungerende assisterende direktør, Norges Høyesterett
2008-2014 Utreder, Norges Høyesterett
2007-2008 Dommerfullmektig, Drammen tingrett
2004-2007 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Education

2016 Forsvarets Høyskole, sjefskurset
2004 Cand. jur. i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Membership and positions

2022- Styremedlem i det norske styret for De nordiske juristmøter
2021- Leder for klagenemnda ved Norges musikkhøgskole
2017-2021 Vara for leder av klagenemnda ved Norges musikkhøgskole
2021 Sensor ved Universitetet i Oslo
2018- Medlem av Den norske Advokatforening