This website requires JavaScript.
Skip to content
Employees

Constance Jessen Holm

Senior Attorney

Work experience

2022- Senioradvokat, Advokatfirmaet Lund & Co DA
2021-2022 Advokat, Advokatfirmaet Lund & Co DA
2020-2021 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Lund & Co DA
2018-2020 Juridisk utreder, Borgarting lagmannsrett
2016-2018 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Lund & Co DA
2013-2014 Vit. ass., Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
2012-2014 Arbeidsgruppeleder, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Education

2016 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Membership and positions

Den norske Advokatforening
2019 Styreleder for Gamle Oslo og Tøyen frivilligsentraler