This website requires JavaScript.
Skip to content
Employees

Espen Andreas Volden

Attorney

Work experience

2021- Advokat, Advokatfirmaet Lund & Co
2018-2021 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Lund & Co
2017 Trainee, Advokatfirmaet Lund & Co DA
2016-2017 Sommervikar, Namsfogden i Oslo (juni-august 2016/mai-juni 2017)

Education

2018 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Membership and positions

2023- Styreleder, Indre Østfold Renovasjon IKS»
2021-2023 Nestleder, plan- og bygningsutvalget i Indre Østfold
2020-2023 Styremedlem, Indre Østfold Renovasjon IKS
2019-2023 Kommunestyremedlem i Indre Østfold
2011-2019 Kommunestyremedlem i Eidsberg
2015-2019 Leder, Miljø- og teknikkutvalget i Eidsberg
2011-2015 Leder, Hovedutvalg for kultur og oppvekst i Eidsberg
Medlem av Den Norske Advokatforening