This website requires JavaScript.
Skip to content

Work experience

2021- Advokatfirmaet Lund & Co DA
2021-2021 Kst. tingrettsdommer, Sør-Trøndelag og Fosen tingrett
2017-2020 Utreder i Høyesterett
2019-2019 Kst. tingrettsdommer, Follo tingrett
2014-2016 Dommerfullmektig, Follo tingrett
2014-2014 Fast advokat, Wikborg Rein, Bergen
2010-2013 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen
2009-2010 Vitenskapelig assistent ved Det juridiske fakultet, UiB
2008-2009 Trainee hos Thommessen, Arntzen de Besche og Wikborg Rein
2008-2009 Arbeidsgruppeleder ved Det juridiske fakultet, UiB

Education

2005-2010 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Membership and positions

2021 Advokatforeningen
2012- Sensor og masterstudentveileder ved UiB
2014-2015 Dommerfullmektigkurs