This website requires JavaScript.
Skip to content
Employees

Ketil Lund

Supreme Court Justice (1990-2009)

Etter nær 20 år i Høyesteretts tjeneste har høyesterettsdommer Ketil Lund flyttet inn i lokalene til Lund & Co i Akersgaten 30. Ketil Lund arbeider som styreleder for ICJ-N (International Commission of Jurists, Norge). ICJ er en menneskerettsorganisasjon som ivaretar et bredt spekter av rettsstatlige og menneskerettslige interesser gjennom ulike fagutvalg. Foreningen er basert på personlig medlemskap  og  firmamedlemskap. Ketil Lund påtar seg i begrenset utstrekning oppdrag som foredragsholder, konsulent, megler og voldgiftsdommer.

Work experience

1990-2009 Høyesterettsdommer
1994-1996 Formann i Stortingets granskningskommisjon for de hemmelige tjenester (Lundkommisjonen)
1978-1990 Privatpraktiserende advokat
1970-1978 Advokat ved Regjeringsadvokatembetet
1967-1970 Universitetslektor
1966-1967 Dommerfullmektig, Ålesund

Education

1965 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Membership and positions

Styreleder i ICJ-Norge (International Commission of Jurists)