This website requires JavaScript.
Skip to content
Employees

Morten Heide Feiring

Associate (leave of absence)

Work experience

2019 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Lund & Co DA
2018-2019 Vit.ass., Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo
2014-2015 Kollokvieveileder, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Education

2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Membership and positions

Den Norske Advokatforening