This website requires JavaScript.
Skip to content
Employees

Silje Aga Rogan

Partner - Admitted to the Supreme Court

Work experience

2017- Partner, Advokatfirmaet Lund & Co DA
2014-2016 Senioradvokat, Advokatfirmaet Lund & Co
2015 Møterett for Høyesterett
2010-2014 Advokat, Advokatfirmaet Lund & Co DA
2008-2010 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Lund & Co DA
2007-2008 Redaktør, EuroRett
2007 Vitenskaplig assistent, Senter for Europarett, Universitet i Oslo
2004-2005 Saksbehandler, Juss-Buss

Education

2007- Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Membership and positions

Medlem av Den norske Advokatforening
2015 Medlem av DNA's utvalg for forvaltningsrett