This website requires JavaScript.
Skip to content
Employees

Ulf Larsen

Partner - Admitted to the Supreme Court

Work experience

2007- Partner, Advokatfirmaet Lund & Co DA
2000-2007 Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
1998-1999 Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
1997-1998 Ansatt advokat, Advokatfirmaet Vislie, Ødegaard & Kolrud
1996-1997 Advokat, Regjeringsadvokaten
1995-1996 Dommerfullmektig, Sunnmøre sorenskriverembete
1993-1995 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Vislie Ødegaard & Kolrud

Education

1993 Cand. jur., Universitetet i Oslo
2007 Møterett Høyesterett

Membership and positions

Den Norske Advokatforening