This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Kompetanse

Konkurranse

Lund & Co med spisskompetanse i konkurranserett

Konkurransereglene regulerer hvordan foretak kan operere eller ekspandere i markedet. Reglene krever melding for visse fusjoner og oppkjøp, og de begrenser hvordan forretningsdrivende kan samarbeide med andre aktører og forbyr dominerende foretak å misbruke sin markedsmakt.

Utviklingen i de senere år har gått i retning av skjerpet plikt for forretningsdrivende til selv å vurdere om avtaler og forretningspraksis er innenfor det konkurransereglene tillater. Samtidig har sanksjonene for overtredelser også blitt betydelig skjerpet, både i form av høyere bøter og straffeansvar for mer alvorlige overtredelser. Det er videre grunn til å forvente endringer i prosessreglene som skal gjøre det enklere for skadelidte å kreve erstatning som følge av konkurransebegrensende adferd.

Lund & Co-partner Per Andreas Bjørgan kommer fra stillingen som mangeårig konkurransedirektør i EFTAs overvåkningsorgan, ESA der han ledet arbeidet med noen av de største konkurransesakene som har vært i Norge.

Oppdragsgivere

Lund & Co bistår næringsdrivende og offenlige aktører med generell konkurranserettslig rådgivning, bistand i forbindelse med etterforskning og bevissikring inkludert dawn raids, myndighetskontakt og domstolsbehandling for nasjonale så vel som internasjonale domstoler.

Vi kan også arrangere kurs og seminarer samt utarbeide compliance programmer med tilhørende opplæring.