Home / Nyheter

Nyheter

Hilde
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lytt til partner i Lund & Co Hilde Ellingsen om du vil forstå EU og EØS-rettens rolle i norsk rett.
Slik presenterer Juridika denne podcast episoden av Takk og Lov:
«I første del...

Teamarbeid
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Vi søker etter deg som er som er strukturert, har god ordenssans og som trives med mange og varierte oppgaver. Du må ha god IT-kompetanse, gjerne også god regnskapsforståelse og kunne sette deg...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Gratulerer med samefolkets dag 6. februar!

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett har besluttet at tvisten mellom utbygger av vindkraft (Fosen Vind DA) og Statnett på den ene siden og Fosen reinbeitedistrikt skal henvises til behandling i Høyesterett i storkammer....

Klimasæksmålet
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett frifant staten på alle punkter.

Alle dommerene var enige i forståelsen av Grunnlovens § 112.  Videre var det enighet om at vedtaket ikke var i strid med Den europeiske...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Gulating lagmannsrett har i dom av 1. desember 2020 gitt Karmøy kommune og partshjelper Tysvær kommune medhold i en eiendomsskattesak anlagt av Equinor mlf. Kommunene ble også tilkjent fulle...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co søker ansatt med god IT-kompetanse til vår administrasjon 

Lund & Co er et spesialistfirma med særlig fokus på utvalgte rettsområder, - energi, miljø og naturressursrett,...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

LVK var partshjelper for staten i sak om spørsmål om den skatterettslige grensen mellom vedlikehold og påkostninger. Høyesterett har i dag avsagt dom i saken. Dommen fastsetter at kostnader til...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Oslo tingrett har gitt kommunene Sauda, Suldal og Ås og partshjelper LVK fullt medhold i saken Statnett har anlagt mot kommunene om eiendomsskatt på selskapets nettanlegg. Saken berører i...

Jan Tore Sanner
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Finansministeren svarer på brev fra Finanskomiteen av 17. juni 2020, hvor komiteen har sendt ovennevnte representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Jon Georg Dale og...

Sider