Home / Nyheter

Nyheter

Jan Tore Sanner
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Finansministeren svarer på brev fra Finanskomiteen av 17. juni 2020, hvor komiteen har sendt ovennevnte representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Jon Georg Dale og...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Hovedforhandlig i saken som Statnett har reist mot de tre kommunene Sauda, Suldal og Ås, med LVK som partshjelp ble avholdt i perioden 25. august til 4. september 2020.

Det er usikkert når...

Vindturbin
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Naturressurskommunene inviterer i samarbeid med KS, LNVK og Kraftfylka i medlemskommuner til et bredt seminar om vindkraft 30. september og 1. oktober 2020.

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Som følge av koronaviruset økte omfanget av permitteringer kraftig. Fredag 20. mars 2020 ble nye regler om permittering vedtatt for å trygge bedrifter, arbeidsplasser og arbeidstakere. Nå som...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co ønsker velkommen til ytterligere en fullmektig, Carsten Smith Elgesem!

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co har bistått tre tidligere ansatte i entreprenørselskapet BMO Tunnelsikring (BMOT) som fremsatte krav om erstatning ved tilbakesalg av ansatte-aksjer. Høyesteretts ankeutvalgs...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co ansetter fire nye advokatfullmektiger. Vi gratulerer!

 

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Gratulerer til kollega Jon Wessel-Aas som nyvalgt leder i Advokatforeningen. 

advokater i Lund & Co
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co er et spesialistfirma med særlig fokus på utvalgte rettsområder som energi-, miljø- og naturressursrett, fast eiendoms rettsforhold, entreprise, plan- og bygg, arbeidsrett, EU og EØS...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co har i samarbeid med Ipsos fått i oppdrag fra KS å utrede og evaluere den rettslige situasjonen med hensyn til hatefulle, truende og andre krenkende ytringer mot folkevalgte.

...

Sider