Home / Nyheter

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Naturressurskommunene har på vegne av LVK, USS, Industrikommunene, Kommunekraft, NPK og LNVK avgitt felles høringsuttalelse til Regjeringens forslag til vindkraftavgift. I uttalelsen påpeker...

En mann iført sikkerhetsutstyr klatrer opp i en kraftmast
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

I dag, 8. juni 2021, har KOFA avgjort en sak om anskaffelse av forvaltertjeneste for konsesjonskraft. Avgjørelsen har betydning for kommuner som vil anskaffe en forvaltertjeneste for sin...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

I en "lekkasje" fra Revidert nasjonalbudsjett (RNB) i går kveld kom det frem at Regjeringen vil foreslå en produksjonsavgift på vindkraft. Naturressurskommunene, som organiserer med enn 200...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Tema og målsetting: Advokatfirmaet Lund & Co har spisskompetanse innen offentlige anskaffelser, og bistår en rekke kommuner og andre offentlige aktører med gjennomføring av anbudskonkurranser...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Borgarting lagmannsrett avsa 20.april 2021 dom i sak Agder Energi med støtte fra Energi Norge hadde anlagt mot staten, og med LVK som partshjelper. Statens vedtak om endring av pris på...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett har i dom av i dag 26. mars 2021 gitt Staten og USS medhold på alle punkter - vedtakene om uttak av ulv ble kjent gyldige. Dommen avgjør prinsipielle spørsmål om Grunnloven § 112,...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Vi skal lage nye nettsider og trenger noen fine fotografier fra medlemskommunene. Er du flinkt til å ta bilder, som du kan dele med oss - og som vi får lov til å bruke på nettsidene og i...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Ingvild Ånestad er ansatt som senioradvokat i Lund & Co. Hun kommer fra stilling som seniorrådgiver i OED hvor hun har jobbet i seksjonen for energi- og vassdragsrett. Før det jobbet hun i...

Sleipner
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett har i dag 10. mars besluttet at Equinor mfl's anke over Gulating lagmannsretts dom fra november 2020 ikke vil bli behandlet. Lagmannsrettens dom blir derfor stående. I dommen ble ...

Hilde
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lytt til partner i Lund & Co Hilde Ellingsen om du vil forstå EU og EØS-rettens rolle i norsk rett.
Slik presenterer Juridika denne podcast episoden av Takk og Lov:
«I første del...

Sider