Velkommen til Lund & Co

Lund & Co er et spesialistfirma med hovedfokus på utvalgte rettsområder. Et mer spesialisert og regulert samfunn krever spesialiserte juridiske tjenester. Lund & Co's virksomhet er konsentrert om rettsområder hvor vi har lang og omfattende praksis i rådgivning og prosedyre. Som et spesialistfirma vil vi gi våre klienter de best kvalifiserte råd effektivt, personlig og uten store kostnader.

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett har i dom av i dag 26. mars 2021 gitt Staten og USS medhold på alle punkter - vedtakene om uttak av ulv ble kjent gyldige. Dommen avgjør prinsipielle spørsmål om Grunnloven § 112,...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Vi skal lage nye nettsider og trenger noen fine fotografier fra medlemskommunene. Er du flinkt til å ta bilder, som du kan dele med oss - og som vi får lov til å bruke på nettsidene og i...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Ingvild Ånestad er ansatt som senioradvokat i Lund & Co. Hun kommer fra stilling som seniorrådgiver i OED hvor hun har jobbet i seksjonen for energi- og vassdragsrett. Før det jobbet hun i...

Sleipner
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett har i dag 10. mars besluttet at Equinor mfl's anke over Gulating lagmannsretts dom fra november 2020 ikke vil bli behandlet. Lagmannsrettens dom blir derfor stående. I dommen ble ...

Hilde
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lytt til partner i Lund & Co Hilde Ellingsen om du vil forstå EU og EØS-rettens rolle i norsk rett.
Slik presenterer Juridika denne podcast episoden av Takk og Lov:
«I første del...

Teamarbeid
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Vi søker etter deg som er som er strukturert, har god ordenssans og som trives med mange og varierte oppgaver. Du må ha god IT-kompetanse, gjerne også god regnskapsforståelse og kunne sette deg...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Gratulerer med samefolkets dag 6. februar!

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett har besluttet at tvisten mellom utbygger av vindkraft (Fosen Vind DA) og Statnett på den ene siden og Fosen reinbeitedistrikt skal henvises til behandling i Høyesterett i storkammer....

Klimasæksmålet
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett frifant staten på alle punkter.

Alle dommerene var enige i forståelsen av Grunnlovens § 112.  Videre var det enighet om at vedtaket ikke var i strid med Den europeiske...