Velkommen til Lund & Co

Lund & Co er et spesialistfirma med hovedfokus på utvalgte rettsområder. Et mer spesialisert og regulert samfunn krever spesialiserte juridiske tjenester. Lund & Co's virksomhet er konsentrert om rettsområder hvor vi har lang og omfattende praksis i rådgivning og prosedyre. Som et spesialistfirma vil vi gi våre klienter de best kvalifiserte råd effektivt, personlig og uten store kostnader.

Nyheter

Vindturbin
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Naturressurskommunene inviterer i samarbeid med KS, LNVK og Kraftfylka i medlemskommuner til et bredt seminar om vindkraft 30. september og 1. oktober 2020.

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Som følge av koronaviruset økte omfanget av permitteringer kraftig. Fredag 20. mars 2020 ble nye regler om permittering vedtatt for å trygge bedrifter, arbeidsplasser og arbeidstakere. Nå som...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co ønsker velkommen til ytterligere en fullmektig, Carsten Smith Elgesem!

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co har bistått tre tidligere ansatte i entreprenørselskapet BMO Tunnelsikring (BMOT) som fremsatte krav om erstatning ved tilbakesalg av ansatte-aksjer. Høyesteretts ankeutvalgs...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co ansetter fire nye advokatfullmektiger. Vi gratulerer!

 

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Gratulerer til kollega Jon Wessel-Aas som nyvalgt leder i Advokatforeningen. 

advokater i Lund & Co
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co er et spesialistfirma med særlig fokus på utvalgte rettsområder som energi-, miljø- og naturressursrett, fast eiendoms rettsforhold, entreprise, plan- og bygg, arbeidsrett, EU og EØS...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co har i samarbeid med Ipsos fått i oppdrag fra KS å utrede og evaluere den rettslige situasjonen med hensyn til hatefulle, truende og andre krenkende ytringer mot folkevalgte.

...

Lund & Cos team i ELTE-saken
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Advokatfirmaet Lund & Co representerer 163 tidligere studenter det ungarske ELTE-universitetet i et gruppesøksmål mot staten og i klagesak til ESA. ESA har i dag 29. april 2020 avgitt en...