This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Kompetanse

Selskapsrett - Transaksjoner

Selskapsrett

Næringslivets aktiviteter gjenspeiler Lund & Co’s aktiviteter og selskapsrettslige spørsmål oppstår som en integrert del av mange av sakene vi er involvert i. Både private og offentlige eiere og selskapene selv etterspør våre juridiske tjenester, særlig innenfor energisektoren. Vi bistår offentlige eiere i store og mindre kraftforetak, blant annet i spørsmål om styre- og ledelsesansvar, langsiktig forvaltning av eierinteresser, forebyggelse og håndtering av aksjonærkonflikter mv.

Lund & Co’s kompetanse dekker hele spekteret av selskaper, bl a aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, samvirkeforetak, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, indre selskaper, foreninger og stiftelser.

Transaksjoner – Corporate M&A

Lund & Co’s advokater er viktige rådgivere i forbindelse med transaksjoner, særlig innen energisektoren.  Med vår spisskompetanse innen energiretten og særlige kunnskap om kommunesektoren og konkurranseretten, kjenner vi de regulatoriske forholdene godt, og kan gi kvalifiserte råd om valg av transaksjonsmodeller og gjennomføringen av transaksjoner. Lund & Co har betydelig erfaring med reorganisering av energiselskaper i konsernmodeller, og bistår også ved fusjoner og fisjoner. Vi samarbeider i slike saker tett med revisorer og vår egen skattegruppe.