This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Kompetanse

Plan- og bygningsrett

Arealplanlegging og utbygging

Plan- og bygningsloven omfatter alt landareal og alle vassdrag i Norge. Alle fysiske tiltak reguleres derfor av loven. Både regulerings- og utbyggingsaktiviteter har økt betraktelig de senere år, og kompleksiteten i regelverket er stor.

Arealplanlegging og utbyggingsaker står sentralt i Lund & Cos praksis. Vi bistår klienter i alle spørsmål av plan- og bygningsrettslig karakter, herunder reguleringsrettslige spørsmål, spørsmål om byggesaksbehandling, naborettslige spørsmål og ved forhandlinger, ekspropriasjon og skjønn mv.

Oppdragsgivere

Både grunneiere, naboer, kommuner og næringsliv er blant firmaets klienter på dette rettsområdet.