This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Kompetanse

Plan- og bygningsrett

Advokatene i Lund & Co har omfattende kompetanse innenfor plan- og bygningsrett.

Plan- og bygningsloven gir de viktigste reglene for beslutninger om hvordan arealer kan brukes i Norge, og utpeker kommunene til den primære arealmyndigheten. Loven er en viktig prosesslov, og våre advokater har bred erfaring med både kommune- og reguleringsplanprosesser, dispensasjonssaker, byggesaker, ekspropriasjonssaker og refusjonssaker.

Vår kompetanse dekker alle deler av plan- og bygningsretten. Advokatene i Lund & Co underviser kommunenes politikere, administrasjoner i plan- og bygningsrett og har utviklet et eget kursprogram om rettsområdet. Lund & Cos arbeid omfatter også rettspolitisk rådgivning overfor sentrale myndigheter.

Vi bistår også i klagesaker og tvistesaker for alle rettsinstanser, og våre advokater har prosedert en rekke saker om plan- og bygningsloven for Høyesterett.

Oppdragsgivere

Lund & Cos bistand innenfor plan- og bygningsrett er primært rettet mot kommuner i forbindelse med deres utøving av oppgavene etter plan- og bygningsloven, men vi bistår vi også bedrifter og enkeltpersoner innenfor dette saksområdet.