This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Kompetanse

Prosedyre og tvisteløsning

Advokatene i Lund & Co har omfattende prosedyreerfaring

Advokatene i Lund & Co driver omfattende prosedyrevirksomhet innen sine rettsområder. Prosedyrevirksomheten omfatter alle rettsinstanser, også Høyesterett, EU- og EFTA-domstolen, og seks av firmaets partnere har møterett for Høyesterett. Advokatene har også erfaring fra omfattende rettssaker i England og USA, som har pågått over år.

Vår brede prosedyreerfaring gir oss et solid grunnlag til å kunne gi våre klienter juridiske råd om hvilke alternative tvisteløsninger som vil være å foretrekke, herunder forhandlinger, voldgift eller sak for de alminnelige domstoler.