This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Kompetanse

Statsstøtte

Hva er statsstøtte?

Enhver fordel som staten, fylkeskommuner eller kommuner gir til næringsdrivende kan falle inn under statsstøttereglene. Dette kan for eksempel være direkte tilskudd, skattefordeler, gunstige lån, salg av fast eiendom eller kraft til under markedspris, kapitalinnskudd og garantier, infrastrukturtiltak, bredbåndsutbygging, tilrettelegging av næringsparker, flyplass- og havneutbygging. Der kommunale eller statlige forvaltningsorganer/selskaper også selger tjenester i et marked, oppstår det ofte støttespørsmål. Eksempler på nyere saker inkluderer avfalls- og renovasjonsselskap, kommunale analysesentre, kantinetjenester, kirkegårds- og gartnertjenester, sikkerhetskurs på skoler, sykehusapotek og kollektivtransport.

Statsstøttereglene anerkjenner at støtte kan gis for en rekke formål, herunder å styrke bosetting i distriktene, miljøtiltak, fornybar energi, mediemangfold samt forskning, innovasjon og utvikling. Støtte kan videre gis for å stimulere til nye virksomheter, turisme samt for å sikre det offentlige tjenestetilbudet, inkludert ferge, fly- og busstransport, bredbånd, svømmehaller, idrettsanlegg/stadion, skianlegg og kulturbygg.

Oppdragsgivere

Advokatfirmaet Lund & Co DA har lang erfaring med håndtering av statsstøttesaker og bistår både offentlige og private parter i alle typer statsstøttesaker, inkludert notifikasjoner og klager til ESA, formelle undersøkelser og saker for EFTA-domstolen.

Vi kan videre bistå med generelle utredninger, foredrag og kurs/seminarer.