This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Medarbeidere

Hilde K. Ellingsen

Partner - Advokat Phd

Hilde K. Ellingsen kommer fra stillingen som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, senter for europarett. Hun har en PhD fra 2018 for avhandlingen om EU-rettens føringer på nasjonale krav til rettslig interesse. Hun har også vært gjesteforsker ved Colombia Univiersity Law School og hun har en LL.M fra New York law School, hvor hun også var vitenskapelig assistent for professor Mattias Kumm. Hilde har tidligere jobbet i Justisdepartementets lovavdeling og hos Regjeringsadvokaten. Hilde har også vært vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett ved Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring

2018-2019 Førsteamanuensis/universitetslektor, Universitetet i Oslo
2018-2019 Utvalgssekretær, Naturskadeforsikringsutvalget
2010-2012 Rådgiver, Justisdepartementets lovavdeling
2008-2009 Advokatfullmektig, Regjeringsadvokaten
2006-2008 Førstekonsulent, Justisdepartementets lovavdeling
2012-2018 Doktorgradsstipendiat Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Utdanning

2000-2006 Cand.jur., Universitetet i Oslo
2009-2010 LL.M, New York University Law School
2012-2018 PhD, Universitetet i Oslo, Senter for europarett
2012-2012 Gjesteforsker, Columbia University Law School

Medlemskap og tillitsverv

Den norske Advokatforening
2018- Utvalgsmedlem, Familievernutvalget
2017- Juridisk fagkyndig, Regionaletisk komite for helsefaglig forskning
2014- Styremedlem, Betanien Oslo