This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Medarbeidere

Stein Erik Stinessen

Partner - Advokat (H)

Arbeidserfaring

2007- Partner, Advokatfirmaet Lund & Co DA
1998-2007 Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
1985-1998 Partner, Advokatfirmaet Vislie, Ødegaard & Kolrud
1982-1985 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Vislie Ødegaard & Kolrud
1981-1982 Dommerfullmektig, Nedre Romerike Sorenskriverembete
1978-1981 Konsulent, Sivilombudsmannen
1977-1978 Politifullmektig, Oslo Politikammer

Utdanning

1976 Cand. jur., Universitetet i Oslo
1995 Møterett Høyesterett

Medlemskap og tillitsverv

1982- Juridisk sekretær, Landssammenslutningen av Vasskraftkommunar
1994- Juridisk sekretær, Kommunekraft AS
1996- Juridisk sekretær, Utmarkskommunenes sammenslutning
2000- Fagutvalget for plan- og bygningsrett, Juristenes Etterutdanningssenter
2002-2004 Medlem av erstatningsgruppen, Biomangfoldlovutvalget NOU 2004:28
1992- Medlem av Rødsethutvalget, NOU 1992:34 Skatt på kraftselskap
2007- Styreleder Advokatfirmaet Lund & Co DA
2015-2017 Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for energirett, vannkraft, olje og gass
2018-2019 Leder av Advokatforeningens lovutvalg for energirett, vannkraft, olje og gass
2017-2020 Styremedlem i Norsk forening for miljørett