This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Om Lund & Co

Tillatelser, forsikring og klage

Lund & Co – Selskapsform

Advokatfirmaet Lund & Co DA er et ansvarlig selskap som leverer avanserte juridiske tjenester til offentlige organer, næringsliv og private i innland og utland.

Lund & Co’s mål er å levere tjenester av høyeste faglige kvalitet innenfor våre spesialområder. Tilbakemeldinger viser at våre klienter opplever oss som løsningsorientert og tillitsskapende, og verdsetter vår faglige og profesjonelle kompetanse. Klientene uttrykker også tilfredshet med våre strenge standarder for etikk og integritet.

Advokatfirmaet Lund & Co DA må ikke blandes sammen med Lund & Co advokatfirma AS, som ble etablert i ettertid og som ikke har noen tilknytning til vårt firma.

Tilsynsrådet

Advokatfirmaet Lund & Co DA er gitt tillatelse til å drive advokatvirksomhet av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige partnere, advokater og advokatfullmektiger i firmaet er medlem av Den Norske Advokatforening.

Forsikringer

Advokatfirmaet Lund & Co DA er medlem av Advokatforeningens kollektive sikkerhetsstillelse og formuesskadeforsikring. Forsikringsgiver for den obligatoriske sikkerhetsstillelsen som dekker profesjonsansvaret er Lockton Companies AS. Forsikringen gjelder i hele verden med unntak av USA/Canada, og er underlagt norsk jurisdiksjon. I tillegg har Lund & Co også en forsikring som dekker eiendomsmeglingsvirksomhet.

Klager

Dersom du mener advokaten din har brutt regler for god advokatskikk, kan du klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg. Du kan også klage dersom du mener det er krevet et urimelig høyt salær. Klageordningen er gratis. Du kan lese mer om klageordningen her.