This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Om Lund & Co

Visjon, forretningsidé og verdier

Visjon

Lund & Cos visjon er å være blant landets ledende og anerkjente advokatfirmaer på våre spesialområder. Visjonen uttrykker vårt ambisjonsnivå: Vi ønsker å være klientenes førstevalg innenfor de områdene vi jobber med.

Forretningsidé

Lund & Cos forretningsidé er å konsentrere firmaets virksomhet om utvalgte rettsområder hvor vi har lang og omfattende praksis i rådgivning og prosedyre. Som et spesialistfirma vil Lund & Co gi kvalifiserte råd effektivt, personlig og uten store administrasjonskostnader.

Forretningsidéen viser at Lund & Co er en markedstilpasset aktør. Vi tilbyr forretningsjuridiske tjenester knyttet til utpekte sektorer/bransjer, basert på dybdekunnskapen innenfor det enkelte fagområde.

Etikk

Lund & Co leverer tjenester av høy faglig kvalitet. Høy etisk standard er en selvfølge. Alle advokatene i Lund & Co er medlem av Den Norske Advokatforeningen, og firmaet følger foreningens etiske regler. Lund & Co praktiserer en restriktiv linje når det gjelder spørsmål om interessekonflikt.