ESA har siden 2018 gransket statlig investeringsstøtte for etablering og utvidelser av de fem norske katapultsentrene Ocean Innovation, Future Materials, Sustainable Energy, Digicat og Manufactoring Technology. Sentrene ble etablert i samarbeid med industrielle aktører, universiteter og forskningsorganisasjoner og tilbyr høyteknologiske testfasiliteter og kompetanse for oppstartsbedrifter og forskningsprosjekter. Støtten er bevilget over statsbudsjettet og tildelt gjennom en særlig støtteordning etablert av SIVA.

ESA startet i 2018 en såkalt monitorering for å undersøke om støtten var gitt i tråd med det såkalte gruppeunntaket i EØS-avtalen. Gruppeunntaket forhåndsgodkjenner en rekke former for statsstøtte, herunder investerings og driftsstøtte til innovasjonsklynger. Gruppeunntaket er av stor praktisk betydning og benyttes i vid utstrekning av stat og kommuner.

ESA konkluderte i desember 2021 med at støtten ikke tilfredsstilte vilkårene i gruppeunntaket og anbefalte staten å kreve tilbake ca. 200 millioner av gitt investeringsstøtte. Etter at staten fastholdt at støtten var gitt i tråd med statsstøttereglene, åpnet ESA formell undersøkelse i september 2022. Etter å ha innhentet omfattende kommentarer og informasjon fra SIVA og støttemottakerne, har ESA nå kommet til motsatt konklusjon om at investeringsstøtten var lovlig tildelt etter gruppeunntaket. Granskingen er derfor avsluttet.

Lund & Co ved Hilde Ellingsen og Per Andreas Bjørgan har bistått SIVA i ESA-prosessen.

Du kan lese mer informasjon om vedtaket her og på NRK nyheter her.