Jon Wessel-Aas og Carsten Smith Elgsem har skrevet lovkommentarer til medieansvarsloven, Silje Aga Rogan har skrevet til eiendomsskatteloven og Lasse Gommerud Våg har skrevet til arbeidsmiljøloven. Innen kort tid vil også lovkommentarene til Karianne Aamdal Lundgaard til vannfallsrettighetsloven og vassdragsreguleringsloven bli publisert.

Les mer på Karnov sine nettsider.

Vi er stolte av bidraget fra advokatene i Lund & Co.