Partner og advokat med møterett for Høyesterett Caroline Lund startet Lund & Co i september 2007, sammen med Ulf Larsen og Stein Erik Stinessen. Idag har firmaet vokst til 21 advokater, hvorav åtte partnere. Fem av disse er kvinner.

Vi er stolte av at vi har lykkes med å beholde også våre kvinnelige advokattalenter! 

sier Caroline Lund. Les intervjuet i Finansavisens Jus bilag om hvorfor Lund & Co har lykkes.