Nord-Gudbrandsdal tingrett avsa 29. januar 2015 frifinnelsesdom i sak tiltale mot et lokkallag i Gudbransdalen med påstand om straffbar skuddpermie på Ulv. Retten kom til at skuddpremie var ulovlig, men at lokallaget ikke kunne straffes da det ikke var et foretak i straffelovens forstand. Lokallaget er fornøyd med frifinnelsen,  men fastholder at vedtaket om påskjønnelse ikke er  ulovlig.

Dommen er rettskraftig. Lokallaget var representert av advokatfullmektig Johanne Eide Joyce i Lund & Co.