Sunnfjord Energi mente at erstatning skulle utmåles etter naturhestekraftmetoden, som ville gitt en årlig erstatning på rundt 700 000 kroner. Grunneierne, representert ved advokatene Ulf Larsen og Norunn Løkken Sundet fra Lund & Co, vant frem med at erstatning skulle utmåles etter samarbeidsmodellen.