Kommunene Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes er saksøkt av Statnett som mener at eiendomsskattetakseringen i de tre kommunene er ugyldig. Kommunene og partshjelper LVK vant med omkostninger i Stavanger tingrett i 2015, men tapte i Gulating lagmannsrett i juni 2016.

Saken har prinsipiell betydning for samtlige kommuner med kraftlinjer og nettanlegg.

Lund & Co v/ advokatene Caroline Lund og Silje Aga Rogan representerer kommunene i ankesaken for Høyesterett. Saken er ennå ikke berammet.