Ingvild Ånestad er ansatt som senioradvokat i Lund & Co. Hun kommer fra stilling som seniorrådgiver i OED hvor hun har jobbet i seksjonen for energi- og vassdragsrett. Før det jobbet hun i Nærings- og fiskeridepartementet med EU og EØS-rett. Ingvild har også vært dommerfullmektig i Eiker, Modum og Sigdal tingrett  i tre år.

Lund & Co fortsetter med ansettelsen av Ingvild sin gode rekruttering av kvinnelige talenter, og vi ønsker Ingvild velkommen til oss!

Ingvild har også er erfaring som  oppmann (tilsvarende voldgiftsoppdrag) i lokale lønnsforhandlinger i Kongsberg kommune. I perioden 2008 til 2013 jobbet Ingvid som Legal Counsel i DNV GL (Det Norske Veritas AS).

Hun har også jobbet i (EFTA) – som officer) og i Advokatfimaet Wiersholm.