Mange måneder med forberedelser og mye arbeid ligger bak prøvesakene Lasse G. Våg har hatt i Høyesterett. 

Den 2. og 3. mai 2023 prosederte Lasse Gommerud Våg og Caroline Lund en sak om kommuners rettslige interesse i å gå til sak mot staten om hvorvidt fjelloven gjelder for opprinnelig statsgrunn. Våg og Lund representerte kommunene Beiarn og Bardu, samt partshjelperen Utmarkskommunens Sammenslutning (USS). Våg fikk godkjent saken som sin første prøvesak.

Sin neste prøvesak fikk Våg etter at Fefo (Finnmarkseiendommen) angrep Utmarksdomstolens avgjørelse fra i fjor, hvor innbyggerne i Karasjok ble tilkjent eiendomsretten til det alt vesentlige av grunnen i Karasjok kommune. I åtte dager prosederte Lasse Våg og Caroline Lund foran Høyesteretts storkammer, for å forsvare Utmarksdomstolens avgjørelse.

Begge prøvesakene er nå godkjent, og vi er så stolte av Lasse – som nå er advokat med møterett for Høyesterett!