Advokat Karianne Aamdal Lundgaard er oppnevnt som leder for Advokatforeningens lovutvalg for reindrift og samerett. Aksel E. Hillestad er oppnevnt som medlem av lovutvalget for miljørett.

Lund & Co gratulerer!