Lund & Co er et spesialistfirma med særlig fokus på utvalgte rettsområder som energi-, miljø- og naturressursrett, fast eiendoms rettsforhold, entreprise, plan- og bygg, arbeidsrett, EU og EØS-rett og medierett. Firmaet har en omfattende prosedyrevirksomhet. I 2018 vant Lund & Co Advokatforeningens Talentpris for å ha skapt en likestilt arbeidsplass som klarer å beholde talentene.

Lund & Co er blant de mest kompetente og erfarne advokatmiljøene på sine rettsområder, innen rådgivning og prosedyre. Vi bistår bedrifter og privatpersoner og har en stor oppdragsmengde for offentlig sektor. En særlig spesialitet er analyser og målrettet rettspolitisk arbeid for ulike interesser.

En stadig økende oppdragsmengde gjør at vi trenger flere dyktige medarbeidere.

Vi søker advokater/fullmektiger på følgende arbeidsområder:

 • Energi, miljø og naturressursrett
 • Selskapsrett, transaksjoner og skatt, særlig innen energibransjen
 • Fast eiendom rettsforhold
 • Entreprise
 • Plan- og bygningsrett, skjønn og ekspropriasjon
 • EU og EØS-rett, anskaffelser og konkurranserett
 • Arbeidsrett

Hva vi forventer:

 • Svært gode karakterer, gjerne med spesialisering innen ovennevnte fagfelt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • At du liker å gå i retten
 • At du er en lojal lagspiller

Vi tilbyr:

 • Spennende, krevende og varierte arbeidsoppgaver
 • En likestilt bedrift med god kjønnsbalanse
 • Kolleger med solid faglig kompetanse, som gjerne deler sin kunnskap
 • Dybdeinnsikt i spesifikke bransjer
 • Et hyggelig sosialt miljø
 • Konkurransedyktige vilkår og bonusordning

Vi søker primært advokater med noen års erfaring, gjerne innen ovennevnte områder, men også ferske kandidater kan søke. 

Søknad med CV, attester og kopi av vitnemål/karakterutskrift sendes inn på våre hjemmesider på CVideo. Spørsmål kan rettes til Mariann Hernes Brynlund

Mer informasjon om firmaet og våre medarbeidere finner du på www.lundogco.no