Stiftelsen Fritt Ord og Norsk klimastiftelse utlyser inntil tre klimastipender til studenter ved de juridiske fakultetene ved UiT, UiB og UiO som ønsker å skrive stor masteroppgave. Stipendene er på kr 50 000 hver.

Stipendet tildeles søkere som ønsker å analysere om – og i tilfelle på hvilken måte – Grunnloven § 112 er en rettslig skranke for tiltak/beslutninger med miljøkonsekvenser, ikke minst for jordens klima. Faglig kvalitet og gjennomføring vil bli vektlagt.

Advokatfirmaet Lund & Co er et nisjefirma der energi‐, miljø‐ og naturressursrett er blant firmaets spesialområder. Dette er rettsområder som fortjener mer forskning. Vi støtter derfor Norsk klimastiftelses og stiftelsen Fritt Ords gode tiltak ved å tilby skriveplass hos oss til den/de som tildeles dette stipendet. Med kontorplass følger også tilgang på veiledning og faglige diskusjoner med våre advokater.

Les mer om stipendordningen og om søkekriterier her, på Norsk klimastiftelses nettsider