Tre nye partnere: Hanne Strand, Ina Storstrøm og Norunn Løkken Sundet.
Fem nye senioradvokater: Karianne Aamdal Lundgaard, Johanne Eide Joyce, Håkon Holm Westad, Kristoffer Rakner og Chirsti Erichsen Hurlen.
To nye advokatfullmektiger: Marit Lajord og Espen Andreas Volden.
Ny administrasjonssjef: Vivian Lorentzen (som vikar for Henriette Hoel som skal ut i fødselspermisjon).

Med dette er Lund & Co trolig det første større advokatfirma med flertall kvinnelige partnere.

Gratulerer til dere alle!